Ракавите овозможуваат соодветно покривање на возилото кога е близу до рампата за операции за утовар и истовар. Благодарение на одличниот квалитет на материјалите и цврстата рамка, инструментот е дизајниран да ги апсорбира сите удари предизвикани од неправилни движења на најдобар можен начин.

Меѓу различните карактеристики на структурата е и заштитата на стоката, елемент што не треба да се потцени кога се работи за деликатни производи што не смеат да претрпат загуба на топлина и да останат заштитени од негативни атмосферски агенси.

BROCHURES
Спецификација Стандардни Карактеристики
Димензии W 3380 X H 3340 X 650 mm W 3400 X H 4500 X 1000 mm
Cтруктура Занишани страни кои даваат флексибилност на структурата
Надворешно платно ПВЦ платно високо отпорен на удари
Сигнализација Жолта боја за олеснување на движењата на возилата