Giesse произведува и инсталира преклопни врати прилагодени на индивидуалните барања.

Сите Fold-Up® се направени со цврста и отпорна структура не само на удари, туку и на атмосферски агенси и ви овозможуваат да ја имате најдобрата изолација што би можеле да ја посакате.

Овој тип на врати е совршен за сите оние индустриски средини каде е чест преминот на луѓе и превозни средства.

Овие врати можат да решат различни проблеми поврзани со просторот и потребата за ефикасен систем за отворање и да не го попречуваат нормалниот процес на производство.


Од овие причини, овие врати може да се користат во различни сектори и се сметаат за идеални затворачи во:

  • Индустриски и транспортен сектор
  • Сектор за компостирање
  • Комерцијален сектор
  • Во сите оние сектори каде што е неопходно да се затвори простор за да се заштити од надворешни агенси на ефикасен и ефективен начин.
BROCHURES
Спецификација Стандардни Карактеристики
Автоматизација Напред или странично
Корисни димензии максимум W 7500 x H 6000 mm
Активирање Копче за СТАРТ/СТОП
Платно Полиестерско платно, 1200 гр/м2
Прозорци 1 -1000 X 300 mm
Безбедност Бариера за само-затворање
Брзина 1,2 m/s
Инсталација Внатре/Надвор
Отпорност на ветер 2ра Класа
Ремени За кревање на платното