Локација:

Ул. Булевар Македонија бр. 56, Делчево

Тел:

+389 76 858 774