Правиме итна интервенција за сите цивилни и индустриски врати и рампи.

Имате проблем со врата или рампа во вашиот бизнис? Не трошете време и пари чекајќи решенија!

Giеѕѕе со својата способност да интервенира и своето искуство во секторот веднаш наоѓа решенија за неочекувани проблеми.

Одржувањето е вредно и ефикасно само ако е константно со текот на времето.

Достапни 24/7

Тел: +389 76 858 774

Е-пошта: info@giessebalkan.com