Сегментните гаражни врати на Giesse се изработени со квалитетни материјали што му овозможуваат на секој да има цврста и отпорна структура со години, способна да ги заштити своите автомобили на најефикасен начин.

Движењето на вратата може да биде рачно или моторно, го избира клиентот, како и секој друг елемент, како во однос на бојата на панелот, така и во однос на додавање на какви било елементи, како на пример, пешачка врата.

BROCHURES
Спецификација Стандардни Карактеристики
Движење Рачно или моторно
Корисни димензии максимум W 6500 X H 3100 mm
Панели Изолирани панели 40mm
Безбедност CE 13241
Отпорност на ветер 2ра Класа