Giesse индустриските сегментни врати се карактеризираат со нивното вертикално отворање, лизгањето потоа се одвива во насока паралелна со таванот што му овозможува на клиентот да го оптимизира и намали просторот што под вратата ќе биде максимално искористен.

Овие врати можат да се користат во многу индустрии и бизниси каде постојат магацини и складишта.

Во исто време можат да се најдат во логистичките центри, што тие го оптимизираат просторот и операциите за утовар/истовар.

Користењето на овие индустриски врати има многу придобивки, како максималната отпорност на ветер што овозможува позиционирање и во области подложни на многу чести штетни атмосферски услови. Меѓу другите предности е и цврстината на конструкцијата, што овозможува поголема отпорност на пробивање и оптимална изолација, и во термичка и во акустична смисла.

Овие индустриски врати можат да се направат за:

  • Индустриски сектори
  • Сектори за храна
  • Агро-прехранбени сектори
  • Комерцијални сектори
  • Вратите можат да се користат во сите оние структури каде што има магацини, индустриски хали или области за складирање.
BROCHURES
Спецификација Стандардни Карактеристики
Движење Рачно или Автоматски
Корисни димензии максимум W 6000 X H 5000 mm
Мотор Поставен странично
Безбедност CE 13241
Брзина 0,3 m/s
Инсталација Внатре/Надвор
Отпорност на ветер 2ра Класа