Рампата овозможува лесно надоместување на висинската разлика помеѓу платформата на магацин и возилото, обезбедувајќи сигурна врска помеѓу складиштето и возилото.

Рампите треба да носат дополнително оптоварување од ден на ден, затоа материјали кои се користени се цврсти и отпорни и овозможуваат структурата да ја одржува својата функционалност долго време, дури и по интензивна употреба.

BROCHURES
Спецификација Стандардни Карактеристики
Димензии W 2000 x H 2500 mm
Oпсег 6000 Kg - UNI EN 1398
Предна усна Cо патент и длабоко 690 mm, Наклон +7 ° (+ 300 mm), -7° (- 430 mm) Наклонет 5° Заштита од паѓање 250 мм
Безбедност UNI EN 1398